KOSGEB Desteklenen Sektörler Listesi 2019 (Güncel Liste) | Kredi Finans Rehberi
 • %
 • %
 • AMERIKAN DOLARI
  8,1314
  % -0,30
 • € EURO
  9,7003
  % -0,07
 • BITCOIN
  491733,651
  % 0,43
 • LITECOIN
  2055.94
  % -0,67
 • ETHEREUM
  17529.11
  % 0,21
 • BIST 100
  1.384,16
  % -0,65

KOSGEB Desteklenen Sektörler Listesi (Güncel Liste)

KOSGEB Desteklenen Sektörler Listesi (Güncel Liste)

KOSGEB hangi sektörlere destek vermektedir?

KOSGEB ilk kurulduğu yıllarda sadece imalat sanayisine destek vermekteydi. Fakat geçtiğimiz yıllarda artan taleplere karşılıksız kalmayarak diğer en çok inşaat ve imalat gibi sektörlere de destek vermeye başlayan KOSGEB; şuan itibari ile 14 sektöre farklı konularda destek vermeye devam etmektedir. KOSGEB’in destek verdiği sektörler 14 kategori altında aşağıda sıralanmıştır.

 1. B KODU →Madencilik ve taş ocakçılığı
 2. C KODU → İmalat
 3. D KODU → Elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı
 4. E KODU → Su temini, kanalizasyon atık yönetimi ve iyileştirme faaliyetleri
 5. F KODU → İnşaat
 6. G KODU → Toptan ve perakende ticaret; Motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin onarımı
 7. H KODU → Ulaştırma ve depolama
 8. I KODU → Konaklama ve yiyecek hizmetleri faaliyetleri
 9. J KODU → Bilgi ve iletişim
 10. M KODU → Mesleki, bilimsel ve teknik faaliyetler
 11. N KODU → İdari ve destek hizmet faaliyetleri
 12. R KODU → Kültür, sanat, eğlence,dinlence ve spor
 13. S KODU → Diğer hizmet faaliyetleri
 14. K KODU → Finans ve Sigorta faaliyetleri
 • K KODU  →  Finans ve Sigorta faaliyetleri ile sigorta acenteleri de 31 Mart 2017 tarihli Resmi Gazete’de Bakanlar Kurulu kararı ile KOBİ Destekleri kapsamına alınmıştır. Açıklaması; Sigorta acentelerinin ve aracıların faaliyetleri
KOSGEB Genç Girişimci Desteği Nasıl Alınır 2020

İş yeri açmak isteyen gençlere dönük olarak ”KOSGEB Genç Girişimci Desteği” 2020 yılında verilmeye devam edecek. KOSGEB kredisinden faydalanarak siz de hayalinizdeki işletmeyi açabilirsiniz. Hibe desteğinin şartları, özellikleri ve diğer ayrıntıları makalemizde sizlerle paylaştık.. KOSGEB genç girişimci hizmetleri 2020 yılında da kendi işinin patronu olmak isteyen ve ülke ekonomisinde kendi işini kurarak katkıda bulunmayı amaçlayan genç

İlgili İçerik

İmalat Sanayi Sektöründe Teknoloji Seviyesi nedir?

İmalat sanayinin yapısı türdeş olabildiği gibi gruplara da ayrılabilmektedir. OECD’nin araştırma geliştirme yoğunluklarına göre imalat sanayi alt sektörler itibariyle teknolojik düzeylerini üç gruba ayırmaktadır.

 • Yüksek teknoloji düzeyine sahip olan sektörler;
  • ilaç,
  • bilgi işlem ve hesap makineleri,
  • elektrik makineleri,
  • haberleşme cihazları,
  • uçak ve mesleki cihaz sanayileridir.
 • Orta teknoloji düzeyinde olanlar,
  • ana kimya,
  • temizlik malzemeleri,
  • boya vernik,
  • lastik ürünleri,
  • demir çelik dışı metal,
  • makine,
  • uçak hariç ulaşım araçlarıdır.
 • Düşük teknoloji düzeyindekiler ise;
  • gıda,
  • tekstil,
  • giyim,
  • orman ürünleri,
  • kâğıt ürünleri,
  • petrol ve kömür türevleri,
  • çimento-kil,
  • demir çelik,
  • metal eşya vb.’dir.

Genel Destek Programı: 

İşletmesinin hangi desteğe ihtiyacının olduğunu bilemeyen işletmecilere yardım amaçlı hazırlanmış bir destek programıdır. KOBİ’lerin daha fazla kaliteli ve verimli mal üretmelerini sağlamak için, düşük kapasiteli KOBİ’lere destek olmak ve rekabet gücünü arttırmak için ve KOBİ’lerin yurt içi ve yurt dışı pazar paylarını arttırabilmek amacıyla verilen desteklerdir. Genel destek programı kapsamında 15.000 TL’den 75.000 TL’ye kadar yaklaşık toplamda 470.000 TL verilen destektir.

Başvuru Formları için;

http://www.kosgeb.gov.tr/site/tr/genel/detay/1230/genel-destek-programi

Girişimcilik Destek Programı: 

Kendi işini kurmak isteyenlere yönelik KOSGEB’in 50.000 TL’si geri ödemesiz olmak üzere toplamda 150.000 TL’ye kadar destek verilmektedir. Öncedende bahsetmiş olduğumuz 32 saatlik uygulamalı eğitim sonunda sertifika almaya hak kazanan girişimcilere bu destek verilmektedir. Bölgelere, cinsiyete ve bazı özel durumlara göre değişiklik gösteren destek payları önceden paylaşmış olduğumuz KOSGEB Girişimci destekleri destek oranları tablosunda yer almaktadır.

Başvuru Formları için;

http://www.kosgeb.gov.tr/site/tr/genel/detay/1231/girisimcilik-destek-programi

TEKNOPAZAR-Teknoloji Ürün Tanıtım ve Pazarlama Destek Programı: 

Uluslararası pazarda rekabet gücünü güçlendirmek adına Teknoloji destekli KOBİ’lere ve Teknoljik ürüne yönelik yapılan tanıtım ve pazarlama faaliyetlerini desteklemek adına yapılan destek programıdır. Bu program toplamda 12 ay sürmektedir.Toplamda tüm bölgeleri kapsayacak şekilde 150.000 TL’ye varan geri ödemesiz destek sistemi olup, teknoloji tabanlı firmaların yurt içi ve yurt dışında tanıtım ve pazarlama amaçlı verilen bir destektir. Yine tüm bçlgeleri kapsayacak şekilde yurt dışında tanıtım ve pazarlama faaliyetleri için 100.000 TL ve Yurt içindeki tanıtım ve pazarlama faaliyetleri için de 50.000 TL destek verilmektedir.

Kimler Başvurabilir?

 • Ar-Ge, yenilik veya tasarım projesi kamu kaynakları ile desteklenerek başarıyla tamamlanan projelerin sonucunda ortaya çıkmış teknolojik ürün/prototipe sahip veya kullanım hakkını sözleşme ile hak sahibinden devralmış işletmeler,
 • Patent belgesi ile koruma altına alınmış teknolojik ürün/prototipe sahip veya patent hakkını Türk Patent Enstitüsü nezdinde devralmış işletmeler,
 • Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından verilen Teknolojik Ürün (TÜR) Deneyim Belgesine sahip işletmeler

Başvuru Formları için;

http://www.kosgeb.gov.tr/site/tr/genel/detay/5804/teknopazar-teknolojik-urun-tanitim-ve-pazarlama-destek-programi

İşbirliği-Güçbirliği Destek Programı: 

KOBİ’lerin işbirliği-güçbirliği anlayışıyla “Bir elin nesi var, iki elin sesi var” mottosuyla bir araya gelerek orta-Yüksek ve Yüksek Teknoloji alanlarında hazırlayacakları ortak imalata ve ortak tedarik, ortak tasarım, ortak pazarlama, ortak laboratuar, ortak imalat, ortak hizmet sunumuna yönelik işbirliği-güçbirliği projelerinin desteklenmesi amaçlanmaktadır.Bu destekten yararlanmak isteyen en az 5 işletmecinin bir araya gelmesi şartı aranmaktadır. Ancak; Orta-Yüksek ve Yüksek Teknoloji alanlarında gerçekleştirilecek olması durumunda ise en az 3 işletmenin bir araya gelmesi yeterlidir.

KOSGEB Kadınlara Özel 50 Bin TL Girişimci Hibesi (Güncel)

Günümüzde KOSGEB; Çalışmayan Ev Hanımları ve Kadın Girişimciler istedikleri hayal ettikleri iş yerini açabilsinler diye Kadın girişimcilere büyük oranda pozitif ayrıcalıklar sağlıyor. Bu sebeple erkeklere oranla Kadın Girişimcilere daha fazla imkan sunulmuş oluyor.İş yeri açmak ve kendi işinin sahibi olmak isteyen kadın girişimcilere Devlet Desteği veren tek kurum KOSGEB'tir. Kosgeb Kadın girişimci Kredisi Nasıl alınır?

İlgili İçerik

İşbirliği-Güçbirliği Destek Programı için desteklenecek Proje Konuları Nelerdir? 

 • Hammadde, ara mamul, mamul, lojistik ve diğer hizmetleri daha hızlı ve ucuz temin edebilmeleri amacıyla ortak tedarik,
 • Üretim ve hizmet kapasitelerini, çeşitlerini, verimliliğini ve kalitelerini artırmak amacıyla   ortak imalat ve hizmet sunumu,
 • Ürün ve hizmet kalitelerini yükseltmek, ulusal ve uluslararası pazar paylarını artırmak, marka imajı oluşturmak, uluslararası pazarın ihtiyaçlarına cevap vermeleri amacıyla ortak pazarlama,
 • Ürün ve hizmet standartlarını geliştirmeleri amacıyla ortak laboratuar,
 • Müşteri istekleri ve pazarın talebi doğrultusunda ürün ve hizmet geliştirmeleri, ürettikleri ürün ve hizmetleri yeni pazarlara sunmaları amacıyla ortak tasarım

İşbirliği-Güçbirliği Destek Programı için toplamda bir araya gelen 3 ile 5 arasındaki işletmecilere toplamda  1.500.000 TL’ye kadar destek verilmektedir. Bu desteğin 300.000 TL’si geri ödemesizdir.

(*)Projeye konu satın alınacak makine ve teçhizatın; Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca 13/09/2014 tarih ve 29118 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan SGM 2014/35 sayılı Yerli Malı Tebliği’ne uygun olarak alınmış yerli malı belgesi ile tefrik edilmesi durumunda, bu destek oranlarına % 15 (onbeş) ilave edilir.

Başvuru Formları için;

http://www.kosgeb.gov.tr/site/tr/genel/detay/1228/isbirligi-gucbirligi-destek-programi

KOBİ Proje Destek Programı: 

İşletmelerin proje yapabilme ve KOBİ’lerin proje kültürü ve bilincinin oluşması için verilen destek programıdır. KOBİ’ler için verilecek olan destek programı için proje konuları; İşletmelerin; üretim, yönetim-organizasyon, pazarlama, dış ticaret, insan kaynakları, mali işler ve finans, bilgi yönetimi konularına destek verilmektedir. Program süresi 3 yıl olup 150.000 TL’ye kadar (1. Ve 2. Bölge için %50, 3.,4.,5., ve 6. Bölgeler için %60) destek verilmektedir. Bu program kapsamında desteklenecek proje giderlerine Kurul karar verir. Her bir proje gider grubunun desteklemeye esas tutarı; makine-teçhizat, hammadde, malzeme için, sabitlenen toplam tutarın % 10’unu ve personel, yazılım ve hizmet/diğer gider gruplarının her biri için % 40’ını geçmeyecek şekilde belirlenir.

Başvuru Formları için;

http://www.kosgeb.gov.tr/site/tr/genel/detay/1226/kobi-proje-destek-programi

KOSGEB Solucan Gübresi Desteği Nasıl Alınır 2020

KOSGEB solucan gübresi desteği 2020 senesi ortamında de verilmeye devam ediyor. Solucan gübresi üretimi yaparak para kazanmak istiyorsanız KOSGEB’den hibe kredi desteği alarak işinizi kurabilirsiniz. KOSGEB’den solucan gübresi amacıyla destek çiftçilerin yüzünü güldüren hizmetlerden biri olarak kırmızı Kaliforniya solucanı amacıyla devlet doğrulusunda verilmektedir. İş projesi kapsamında KOSGEB üzerinden açılış giderleriniz amacıyla solucan gübresi desteği

İlgili İçerik

KOBİGEL-KOBİ Gelişim Destek Programı: 

KOBİ’lerin iş geliştirme faaliyetlerini geliştirmek, ekonomideki paylarını büyütmek adına verilen destek programıdır. Destek üst limiti olarak geri ödemesiz 300.000 TL ve geri ödemeli 700.000 TL olarak 1. ve 2. Bölgeler için en fazla %60 3.,4.,5., ve 6., Bölgeler için en fazla %80 destek verilemektedir. Program kapsamında desteklenecek proje giderleri Proje Teklif Çağrısında belirlenir ve belirlenen esaslar dahilinde desteklenecek proje giderlerine Kurul karar verir. Ayrıca,  Proje kapsamında desteklenmesi uygun görülen gider grupları toplamı ile destek türleri, Proje Teklif Çağrısında belirlenen üst limit, oran ve varsa gider kısıtlarını geçmeyecek şekilde Kurul tarafından belirlenir.

Başvuru Formları için;

http://www.kosgeb.gov.tr/site/tr/genel/detay/3288/kobigel-kobi-gelisim-destek-programi

Makaleyi Beğendiyseniz Oy vermeyi Unutmayınız..
3 Kişi Oy Verdi - Ortalama puan: 5